rhegmagenesis

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رجوع شود به regmagenesis.

معنی یا پیشنهاد شما