rhabdolith or rabdolith or rabdolith

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] میل سنگ - یک کوکولیت آهکی، خاردار میله مانند یا چوب دستی مانند احتمالاً سوراخ دار را گویند که دار قطر میانگین 3 میکرومتر هستند و سپری دارند که توسط یک ساقه بلند، پوشیده شده است. میل سنگها در سطح و کف اقیانوس یافت می شوند و به عنوان پروتوزوآنها و جلبکها رده بندی می شوند. - نیز نوشته می شود: rabdolith.

معنی یا پیشنهاد شما