rhabdoglyph

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] یک اصطلاح مشترک یا گروهی را گویند که توسط فیوش (1895) برای فسیل شاخصی استفاده شد که از یک اثر فرضی کرم ساخته شده که بر روی سطح زیرین طبقات فلیش (ماسه سنگها) به شکل یک بالج تقریباً مستقیم با یا بدون شاخه دار شدن، ظاهر می شود. - مقایسه شود با: vermiglyph, graphoglypt.

معنی یا پیشنهاد شما