rhabdite

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] مترادفی برای شرایبرسیت، خصوصاً وقتی به صورت میله ها یا بلورهای سوزنی شکل ظاهر می شود.

پیشنهاد کاربران

رابدیت. نام قدیم شرایبرسیت
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما