rhabdacanth

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] یک ساواره میله ای یک مرجان چروک دار را گویند که در آن رشته ها با هر تعدادی از مراکز مجزای موقت (متغیر) رشد که به دور یک مرکز اصلی دسته بندی شده، مرتبط هستند (1956). - مقایسه شود با: rhipidacanth, monacanth .

معنی یا پیشنهاد شما