revived stream

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رود احیا شده، رود جوان شده.

معنی یا پیشنهاد شما