revet or crag

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] اصطلاحی که توسط گیلبرت (1877) برای یکی از دسته های پشته های باریک توک تیز که چینه های فرسوده آنها شبیه یک پوشش بر روی ستیغ کوهستان، تمایل یافته است.

معنی یا پیشنهاد شما