reversed polarity

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] قطبش معکوس - الف) یک مغناطیدگی بازماند طبیعی که برخلاف جهت میدان مغناطیسی فراگیر حاضر جهت یافته است. نیز ببینید: معکوس شدن میدان مغناطیسی زمین. مترادف: میدان مغناطیسی معکوس. - ب) ترکیبی از میدان مغناطیسی کره زمین با قطب مثبت مغناطیسی در جایی که خطوط میدان از زمین خارج می شوند و در نزدیکی قطب شمال جغرافیایی قرار می گیرد. مقایسه شود با: قطبش عادی.
[نساجی] پلاریته معکوس

پیشنهاد کاربران

reversed polarity ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: قطبایی وارون
تعریف: مانده قطبایی ( remamnent polarity ) سنگ ها که در خلاف جهت قطبایی کنونی میدان مغناطیسی زمین است
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما