reversed consequent stream

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رود اولیه وارون - یک رود برآیند که جهت آن، برخلاف آن جهتی است که معمولاً با ساختار زمین شناسی مطابقت دارد. - مثلاً: بخشی از یک رود تسخیر شده برآیند بین شیب پرتگاه و بازوی اسارت. نیز ببینید: وارود.

معنی یا پیشنهاد شما