reverse polarity

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] قطب معکوس
[زمین شناسی] قطبیت معکوس - با گذشت زمان و به طور تناوبی، قطبیت زمین دچار معکوس شدگی شده و در مقایسه با زمانی که دارای قطبیت نرمال بوده و به سمت قطب شمال مغناطیسی بوده است، میدان مغناطیسی زمین به سمت قطب جنوب مغناطیسی جهت یافته شده است.

معنی یا پیشنهاد شما