retaining fee


retaining fee(s)
حقوق مرتب برای خدمات گاه گاهی
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] حق الوکاله یا مشاوره ای که به وکیل یا مشاور دایم پرداخت می شود

معنی یا پیشنهاد شما