reststrahlen

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نوارهای باریک با انعکاس افزایش یافته در مواد شفافی که در آنها، ضریب شکست بالاست یا شاخص جذب زیاد است. - ریشه کلمه: یونانی. “پرتوهای باقیمانده”.

معنی یا پیشنهاد شما