respiratory quotient


(زیست شناسی) برخه ی دمزنی، بهر دمزنی
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[خاک شناسی] کسرتنفسی

پیشنهاد کاربران

ضریب تنفس ( مقدار تنفس ) یا RQ
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما