resorption rim

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] حاشیه بازگداز، حاشیه جذب مجدد - یک مرز جذب مجدد که در مقطع مشاهده می شود.

معنی یا پیشنهاد شما