resorption border

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] مرز جذب مجدد - مرزخوردگی که نشان دهنده جذب مجدد بخشی و تبلور مجدد توسط یک ماگمای مذاب از کانی هایی است که قبلاً متبلور شده اند. مترادف: حاشیه جذب مجدد.

معنی یا پیشنهاد شما