resit

/ˈriːsɪt//ˈriːsɪt/

به انگلیسی

• retaking of an examination
(british) retake an examination

پیشنهاد کاربران

دوباره امتحان دادن
دوباره تست دادن
Retake
If someone resits a test or examination, they take it again, usually because they failed the first time

📚📚📚💡
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما