resin

/ˈreˌzɪn//ˈrezɪn/

معنی: صمغ، رزین، صمغ کاج، انگم کاج، راتیانه، با صمغ پوشاندن
معانی دیگر: انگم، صمغ گیاهی، ژد، رجوع شود به: synthetic resin، resinate صمغ کاج
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sticky organic substance secreted by fir trees and certain other plants and used mainly to make plastics, medicines, and varnishes.
مشابه: pitch

(2) تعریف: a similar man-made substance used in plastics.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: resins, resining, resined
مشتقات: resinlike (adj.)
• : تعریف: to rub or treat with resin.

جمله های نمونه

1. The resin from which the oil is extracted comes from a small, tough tree.
[ترجمه فاطمه] Resin
|
[ترجمه ترگمان]رزین که روغن از آن استخراج می شود از یک درخت کوچک و سفت گرفته می شود
[ترجمه گوگل]رزین که از آن استخراج نفت حاصل می شود از یک درخت کوچک و سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The chemical reaction solidifies the resin.
[ترجمه ترگمان]واکنش شیمیایی رزین را محکم می کند
[ترجمه گوگل]واکنش شیمیایی رزین را احیا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At this stage a resin is used with a high level of adhesion.
[ترجمه ترگمان]در این مرحله یک رزین با سطح بالایی از چسبندگی به کار می رود
[ترجمه گوگل]در این مرحله یک رزین با سطح بالای چسبندگی استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The material has been treated with resin to make it waterproof.
[ترجمه ترگمان]مواد با رزین مورد بررسی قرار گرفته اند تا آن را ضد آب کنند
[ترجمه گوگل]مواد ضد عفونی با رزین درمان می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Resin is a dark, sticky substance.
[ترجمه ترگمان]resin ماده ای تاریک و چسبنده است
[ترجمه گوگل]رزین یک ماده تاریک و چسبنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. July 3: Cannabis resin with a street value of £000 discovered in a car stopped in Bessbrook.
[ترجمه ترگمان]۳ ژوییه ۳: رزین Cannabis با مقدار ۱۰۰۰ پوندی که در اتومبیلی کشف شد در Bessbrook توقف کرد
[ترجمه گوگل]3 ژولای رزین کانابیس با ارزش خیابانی � 000 کشف شده در ماشین متوقف شده در Besbrook
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Polyester: Polyester fibres, usually coated with synthetic resin to bond them together in a flat sheet.
[ترجمه ترگمان]پلی استر: الیاف پلی استر، معمولا با رزین مصنوعی پوشانده شده و آن ها را در یک ورقه مسطح به هم پیوند می دهد
[ترجمه گوگل]الیاف پلی استر پلی استر، معمولا با رزین های مصنوعی پوشش داده می شوند تا آنها را در یک ورق مسطح ببندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Her head was back and her chin raised, resin plugging the eye sockets.
[ترجمه ترگمان]سرش برگشته بود و چانه اش بالا رفته بود و صمغ چشم را جمع کرده بود
[ترجمه گوگل]سر او عقب بود و چانه اش بالا می آمد، رزین ها را به سوکت چشم وصل می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Inside they discovered 178 kilos of cannabis resin with a street value of half a million pounds.
[ترجمه ترگمان]در داخل آن ها ۱۷۸ کیلوگرم صمغ حشیش با ارزش خیابانی نیم میلیون پوند کشف شد
[ترجمه گوگل]داخل آنها 178 کیلو رزین کانابیس با ارزش خیابانی نیم میلیون پوند کشف کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Pine resin, collected by tapping, dried to lumps that made brilliant firelighters.
[ترجمه ترگمان]صمغ کاج، با ضربه زدن، خشک می شد و به تکه های چوب خشک می رسید
[ترجمه گوگل]رزین کاج، جمع آوری شده توسط ضربه زدن، خشک به توده های ساخته شده است که firelighters درخشان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In the parcel were 100 blocks of cannabis resin, each individually wrapped.
[ترجمه ترگمان]در این بسته ۱۰۰ قطعه صمغ حشیش قرار داشت که هر یک به تنهایی پیچیده شده بود
[ترجمه گوگل]در بسته 100 بلوک رزین شاه توت، هر کدام به صورت جداگانه بسته بندی شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Then she coats both the resin and the rest of the surface with a sealant.
[ترجمه ترگمان]سپس هم صمغ و هم صمغ و بقیه سطح آن را پوشید
[ترجمه گوگل]سپس هر دو رزین و بقیه سطح را با یک مهر و موم پوشش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The resin content also makes them particularly glossy.
[ترجمه ترگمان]هم چنین محتوای رزین به ویژه آن ها را براق می کند
[ترجمه گوگل]محتوای رزین آنها را به ویژه براق می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. July 4: 300 kilos of cannabis resin and herbal cannabis worth up to £3m seized from a Northern Ireland-registered lorry in Dover.
[ترجمه ترگمان]۴ ژوئیه: ۳۰۰ کیلوگرم صمغ حشیش و حشیش گیاهی به ارزش ۳ میلیون پوند از یک کامیون متعلق به ایرلند شمالی در دوور کشف شد
[ترجمه گوگل]4 جولای 300 کیلوگرم رزین کانابیس و شاهدانه گیاهی به ارزش 3 میلیون پوند از یک کامیون ثبت شده در ایرلند شمالی در دوور گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Doherty and McMahon denied conspiracy to supply cannabis resin.
[ترجمه ترگمان]دوهرتی و مک McMahon توطئه برای تامین صمغ حشیش را انکار کردند
[ترجمه گوگل]Doherty و McMahon انکار توطئه برای عرضه رزین کانابیس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

صمغ (اسم)
gum, resin, resinate

رزین (اسم)
rubber, resin, resinate

صمغ کاج (اسم)
resin, resinate

انگم کاج (اسم)
resin, resinate

راتیانه (اسم)
resin, resinate, rosin

با صمغ پوشاندن (فعل)
resin

تخصصی

[خودرو] رزین
[شیمی] رزین، انگم، صمغ گیاهی
[عمران و معماری] رزین - صمغ
[برق و الکترونیک] صمغ، رزین - صمغ ماده آلی سنتزی طبیعی که در پلاستیکها، چسبها و پوشش سطوح به کار می رود .
[زمین شناسی] صمغ، رزین - هر کدام از مواد سخت، شکننده، شفاف تا نیمه شفاف که خصوصاً در ترشحات گیاهی حاصل می آید و به شکل مواد مترشحه جدید یا فسیلی (مثلاً گیاهان کاج یا صنوبر و از درختان استوایی خاص) توسط تغلیظ سیالات با از دست دادن روغن های فرار بدست می آید. صمغ ها به رنگ مایل به زرد تا قهوه ای هستند و دارای جلای مشخص می باشند. آنها جوش پذیر و قابل اشتعال بوده و در اتر و سایر حلال های آلی به جز آب محلول هستند و نشان دهنده مخلوطی پیچیده از ترپن ها، الکل های رزینی (صمغی) و اسیدهای رزین (صمغی) و استرهای آنها می باشد. نیز ببینید: کهربا، صمغ فسیلی، صمغ معدنی. مترادف: صمغ طبیعی.
[نساجی] موم- صمغ - رزین
[معدن] رزین (هیدرومتالورژی)
[پلیمر] رزین، بسپار

به انگلیسی

• any of several viscous organic substances derived from plants (used to manufacture medications, paints, plastics, and inks); synthetic substance similar to natural resin
coat with resin, treat with resin
resin is a sticky substance produced by some trees.
resin is also a chemically produced substance used to make plastics.

پیشنهاد کاربران

هر نوع ماده آلی طبیعی غیر قابل اشتعال
رزین
resin ( زیست شناسی - علوم گیاهی )
واژه مصوب: اَنگُم
تعریف: دسته‏ای از ترکیبات اسیدی و چسبناک که بسیاری از درختان و درختچه‏ها به ویژه مخروطیان از خود ترشح می‏کنند|||متـ . رزین
کتیره ـ ترشحات چسپناک و غلیظ تنه ی درختان به ویژه سروها را گویند. کتیره برای سر شتستن و نیز مانند سرش ( چسپ ) در چرم دوزی و صحافی استفاده کنند.
آلمانی: harz
سویدی ( سوندی ) : harts, k�da
مهندس اسماعیلزاده
اَنگُم یا رزین ( به انگلیسی: Resin ) یا صمغ به شیره درختان گفته می شود که اغلب در فصل بهار از شاخه ها و تنه درختان خارج می شود. در زبان های نقاط مختلف ایران این نوع صمغ با اصطلاحات مختلفی بیان می شود؛ مثلاً در زبان منطقه جیرنده ( گیلان ) به این نوع صمغ "هُنگُف" و در زبان ترکی " جیه " و "کیتیرگه" گفته می شود. در قدیم از این صمغ در این منطقه برای ساختن چسب و غیره استفاده می گردید.
resin
منابع• https://en.wikipedia.org/wiki/Resin
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما