resin bolting

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] یک روش دایم پشتیبانی سقف که در آن میله های استیلی با رزین به هم متصل می شوند .

معنی یا پیشنهاد شما