resilifer or resiliifer or resiliifer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فرورفتگی کم عمق لیگمان - فرورفتگی یا زائده قاشقی شکل بر روی صفحه لولایی بعضی نرم تنان دو کفه ای (مثلاً در ماکتها) را گویند که به آن لیگمان داخلی متصل است یا توسط آن حمایت می شود. نیز ببینید: کوندروفور. - مترادف: resiliifer. -

معنی یا پیشنهاد شما