res gestae


(حقوق) امور مربوطه، چیزهای وابسته به جرم، امور انجام شده
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• issues that are relevant to litigation

پیشنهاد کاربران

واژه لاتینی که چندین معنی دارد، از جمله:
دستاورد
رویداد بزرگ همگانی
شرح زندگی خود یا زندگی نامه شخصی ( authobiography )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما