remoulded clay

تخصصی

[عمران و معماری] رس از نو ساخته شده - رس دستخورده
[زمین شناسی] رس از نو ساخته شده، رس دستخورده

معنی یا پیشنهاد شما