remdesivir

پیشنهاد کاربران

یک آنالوگ آدنوزین است ، که در زنجیره های RNA ویروسی نوپا قرار دارد و باعث خاتمه قبل از بلوغ آنها می شود. ( داروی ضد ویروسی )
داروی ضد ویروس. آنتی ویروس
داروی ضد ویروس که با اختلال در زنجیره تولید مثلی ان مانع از تکثیر ویروس در بدن میشود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما