rem

/ˈrem//ˌɑːriːˈem/

(فیزیک) رونتگن کافی، رم، (روان شناسی) آر.ای.ام، حرکت سریع چشم (در هنگام خواب عمیق)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: rapid eye movement.
صفت ( adjective )
• : تعریف: characterized by or pertaining to rapid eye movement.

- REM sleep.
[ترجمه ترگمان] خواب عمیق
[ترجمه گوگل] خواب REM
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. REM sleep is termed 'active' sleep.
[ترجمه ترگمان]خواب REM تحت عنوان خواب فعال گفته می شود
[ترجمه گوگل]خواب REM به نام 'فعال' خواب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. REM sleep is an essential part of brain function.
[ترجمه ترگمان]خواب REM بخش مهمی از کارکرد مغز است
[ترجمه گوگل]خواب REM بخش مهمی از عملکرد مغز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Olivia, rem ember your fiftieth birthday party?
[ترجمه ترگمان]الیویا \"، جشن تولدت مبارک\"؟
[ترجمه گوگل]اولیویا، رکورد پنجاهمین جشن تولد شما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thus, execution in rem can have been available only where the person sued was actually in possession of the object.
[ترجمه ترگمان]بنابراین اجرا در به یاد می تواند فقط در جایی باشد که شخص مورد دعوی در واقع شی مورد دعوی را در اختیار داشته باشد
[ترجمه گوگل]بدین ترتیب، اعدام در مجامع تنها ممکن است در جایی که شخص مورد رسیدگی واقع شده بود، در دسترس باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. During REM sleep, they argued, the cortex is largely under the control of these random discharges from the hindbrain.
[ترجمه ترگمان]آن ها استدلال می کنند که در طول خواب REM، پوسته تا حد زیادی تحت کنترل این تخلیه تصادفی از the قرار دارد
[ترجمه گوگل]آنها در جریان خواب REM گفتند که قشر عمدتا تحت کنترل این تخلیه های تصادفی از مچ پا قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Their REM sleep time was however reduced.
[ترجمه ترگمان]با این حال زمان خواب REM کاهش یافت
[ترجمه گوگل]زمان خواب آنها REM کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Brain activity during REM sleep is significantly different from the brain activity experienced during stages two, three, and four.
[ترجمه ترگمان]فعالیت مغز در طول خواب REM از فعالیت های مغزی تجربه شده در طول مراحل دو، سه، و چهار متفاوت است
[ترجمه گوگل]فعالیت مغز در طول خواب REM به طور قابل توجهی متفاوت از فعالیت مغز است که در مراحل دو، سه و چهار سال تجربه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. During REM sleep there is activity similar to what you would see in wakefulness.
[ترجمه ترگمان]در طول خواب REM، فعالیتی مشابه آنچه در بیداری می بینید، وجود دارد
[ترجمه گوگل]در طول خواب REM، فعالیت مشابه آنچه که در بیداری مشاهده می کنید وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. On the other hand, during REM sleep, people are very difficult to touch or sound rapildy.
[ترجمه ترگمان]از طرف دیگر، در طول خواب REM، تماس با افراد بسیار دشوار است
[ترجمه گوگل]از سوی دیگر، در طول خواب REM، افراد بسیار دشوار هستند که لمس یا صدای آرام شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The promulgation of the Law of Right in Rem is of landmark significance for the improvement of the human rights protection system in China.
[ترجمه ترگمان]اجرای قانون حق در رم اهمیت ویژه ای برای بهبود سیستم حفاظت از حقوق بشر در چین دارد
[ترجمه گوگل]ترویج قانون حق در رم اهمیت اساسی برای بهبود سیستم حقوق بشر در چین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Because the traditional system of jus ad rem cannot respond to the ecological movement fully, the ecological jus ad rem is absolutely necessary.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که سیستم سنتی و سنتی تنها به طور کامل قادر به واکنش به نهضت اکولوژیکی نیست، تنها باید به یاد داشته باشیم که این باید به یاد داشته باشیم
[ترجمه گوگل]از آنجا که سیستم سنتی جاسوسی نمی تواند به طور کامل به جنبش اکولوژیکی واکنش نشان دهد، مجازات زیست محیطی مطلقا ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The law on the right in rem is an important part of the civil law.
[ترجمه ترگمان]قانون حق در این حق، بخش مهمی از حقوق مدنی است
[ترجمه گوگل]قانون در مورد حق در بخش مهمی از قانون مدنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. When REM guitarist Peter Buck attacked two cabin staff during a 2002 British Airways flight from Seattle to Heathrow, it was seen initially as a case of a boozed up rock star behaving badly.
[ترجمه ترگمان]وقتی که پیتر باک، نوازنده گیتار نایاب، در طی پرواز سال ۲۰۰۲ بریتیش ایرویز از سیاتل به Heathrow به دو نفر از کارکنان کابین هواپیما حمله کرد، در ابتدا به عنوان یک نمونه از یک ستاره راک در حال رفتار بد دیده شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که پیتر بک، گیتاریست REM، طی دو سال پرواز 2002 British Airways از سیاتل به هیتروو دو متخصص کابین را مورد حمله قرار داد، در ابتدا به عنوان یک نمونه از یک ستاره راک متلاشی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The Friends album includes songs from REM, Joni Mitchell and Hootie and the Blowfish, a band four of them once went to see.
[ترجمه ترگمان]آلبوم دوستان شامل ترانه هایی از عناصر نایاب، جانی میچل و Hootie و the است که یک دسته از آن ها یک بار به دیدن آن ها رفتند
[ترجمه گوگل]آلبوم Friends شامل آهنگ هایی از REM، Joni Mitchell و Hootie و Blowfish است، گروهی که چهار بار از آنها برای دیدن دیدن کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. REM statement must be the last statement on the line.
[ترجمه ترگمان]بیانیه عناصر نایاب باید آخرین جمله در این خط باشد
[ترجمه گوگل]بیانیه REM باید آخرین اظهارنظر در خط باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Rapid Eye Movement
موضوع: موسیقی
آر.ای.ام. (R.E.M) یک گروه پرطرفدار راک از جورجیا در آمریکا می باشد. خواننده اصلی گروه مایکل استایپ است.

زمانی که اولین تک آهنگ آن ها با نام «Radio Free Europe» در سال ۱۹۸۱ منتشر شد، نوعی احساس رجوع دوباره به گاراژ راک دههٔ ۶۰ را در موسیقی زیرزمینی ایالات متحده پدید آورد. در آن دوره که بیشتر چند گروه پانک و هاردکور در موسیقی زیرزمینی ایالات متحده فعال بودند، آر.ای.اِم گیتار پاپ را وارد موسیقی آندرگراوند آمریکایی کرد. گرچه هیچ نوآوری بدیعی در موسیقی آن ها وجود نداشت اما نوعی هویت و حس هدفمندی در آثارشان بود که باعث گسترش موسیقی زیرزمینی در آمریکا شد.

ترانهٔ «Losing My Religion» که در سال ۱۹۹۱ و به عنوان اولین تک آهنگ آلبوم Out of Time روانهٔ بازار شد یکی از موفق ترین آثار آر.ای.ام. است. در پی انتشار این ترانه نام گروه برای اولین بار در ردهٔ چهارم پرفروش ترین تک آهنگ های ایالات متحده قرار گرفت، آلبوم Out of Time به رتبهٔ اول پرفروش ترین آلبوم ها در آمریکا رسید و ویدئوی اش هرآن چه جایزه که ممکن بود طی یک سال برنده شد را از آن خود کرد.

آر.ای.ام. تابه حال نامزد دریافت ۷ جایزه گرمی شده، که در ۳ مورد برنده شده است. اعضای گروه در سال ۲۰۰۷ به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافتند. این گروه در سپتامبر 2011 با توافق اعضا منحل شد ا هر کدام به طور جداگانه به کار بپردازند.

تخصصی

[کامپیوتر] فرمان، اعلان شروع یک توضیح REM
[برق و الکترونیک] roentgen - equivalent man-معادل انسانی رونتگن واحد تابش یونیده ساز ،معادل با مقداری که در شخص صدمه ای برابر با 1 رونتگن پرتوx ولتاژ -بالا ایجاد می کند.

به انگلیسی

• american rock group
phase of sleep during which dreams occur and the eyes move within the socket
rock group that began in the 80s in georgia (usa)

پیشنهاد کاربران

مرحله ای از خاب با حرکات سریع چشم ک رویا ها در آن اتفاق می افتاد
در حسابداری مدیریت واقعی سود
درحقوق:عین
مخفف rapid eye movement
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما