released mineral

تخصصی

[زمین شناسی] کانی آزاد شده - کانی که حین تبلور ماگما به عنوان نتیجه ی شکست یک فاز قدیمی در واکنش با مایع تشکیل می شود. در نتیجه، شکست اولیوین قبلاً تشکیل شده در واکنش با بخش مایع یک ماگما به منظور تشکیل دادن پیروکسن، می تواند به غنی شدن مایع از سیلیس ختم شود که در نهایت به شکل کوارتز، کانی آزاد شده متبلور می شود.

معنی یا پیشنهاد شما