relaxation response

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[یوگا] مراقبه بنسون ساده شده تی ام می باشد که در آن روی موضوع خاصی مراقبه نمی شود و به دنبال هدفی خاص نمی باشد و فقط می خواهد ذهن ما را در وضعیت گشایش، آشکاری و آزادی ( Openness ) قرار دهد

معنی یا پیشنهاد شما