rejection region

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] ناحیه ی رد
[آمار] ناحیه رد

معنی یا پیشنهاد شما