regolith


رجوع شود به: mantlerock
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] سنگپوش - پوشه سنگ
[خاک شناسی] سنگپوش
[آب و خاک] ریگولیت

پیشنهاد کاربران

سنگ پوشه
سنگ پوشه : لایه ای از سنگ یا پوششی از واریزه های سنگی که روی سنگ بستر را می پوشاند سنگ پوشه ( regolith ) گفته می شود .
سنگ پوشه از موادی ناهمگون تشکیل شده و شامل گرد و غبار ، خاک ، سنگ ریزه و دیگر مواد مربوط که در کره زمین ، ماه، مریخ، برخی سیارک ها و دیگر اجرام فضایی پیدا می شود می باشد .
منبع : ویکی پدیا
regolith ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: سنگ‏پوشه
تعریف: لایه‏ای از سنگ یا پوششی از واریزه‏های سنگی که روی سنگ بستر را می‏پوشاند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما