regional metamorphism

تخصصی

[زمین شناسی] دگرگونی ناحیه ای - دگرگونی متاثر از حجم وسیعی از پوسته که شامل تغییرات شیمیایی و مکانیکی می شود.
[معدن] دگرگونی ناحیه ای (زمین شناسی عمومی)

پیشنهاد کاربران

regional metamorphism ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: دگرگونی ناحیه‏ای
تعریف: نوعی دگرگونی که در پهنۀ وسیعی روی می دهد

بپرس