regional gravity map

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] نقشه گرانش ناحیه ای - یک نقشه گرانشی که فقط تغییرات تدریجی گرانش را نشان می دهد.

معنی یا پیشنهاد شما