regime theory or regime or regime

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] نظریه رژیمی - نظریه ای در مورد تشکیل کانال در یک ماده حمل شده و ته نشین شده توسط رود.

معنی یا پیشنهاد شما