refracted cleavage or cleavage or cleavage

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] رخ شکسته - رخی که جهت یافتگی آن از لایه ای به لایه دیگر در جایی که لایه ها از جنس سنگهای مختلف هستند، تغییر می کند.

معنی یا پیشنهاد شما