reference value

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] اندازه مرجع - اندازه مرجع که به عنوان مقدار مرجع مورد قبول و یا مقدار اصلی هم شناخته می شود، اندازه یک قطعه یا مجموعه ای از قطعات است که به عنوان یک مرجع مورد قبول برای مقایسات مورد توافق قرار گرفته است.

پیشنهاد کاربران

ازمایش بارداری
ازمایش ازدواج
بارداری
در آزمایشات به عنوان حد نرمال آن چیز
مبنای مقایسه
آزمایشات قند و چربی
Reference lnterval
خواستم بدونم باردارم یا نه
جیست در ازمایش خون
حاملگی خارج ازرحم دارم باید چیکارکنم
معیار سنجش
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما