reef wall or wall reef or wall reef

تخصصی

[زمین شناسی] دیواره ریف، دیواره آبسنگ - الف) یک فرا رشدی دیواره مانند از مرجان زنده و بقایای اسکلتی مرجان مرده و سایر جانوران ریف ساز را گویند که به حد میان کشندی در جایی می رسد که به عنوان یک سد بخشی بین محیط های مجاور عمل می کند. (هنسون 1950)؛ یک هسته ریفی طویل. نیز ببینید: wall reef (ریف دیواری) - ب) صخره زیر دریایی قائم که در زیر بیشتر سدهای ریفی یا مرجانی تا عمق کافی fore-reef (پیش ریف) گسترش می یابد؛ مثلا از 50 تا 130 متر حوالی جامائیکا و بلیز. - مترادف: پیش ریف عمیق.

پیشنهاد کاربران

بپرس