reef crest

تخصصی

[زمین شناسی] ستیغ ریف - انقطاع تیز در شیب در حاشیه رو به دریا یا لبه یک پهنه ریفی که در راس جبهه ریف قرار گرفته است. این بخش توسط غلبه یک گونه مرجان خاص (مثلا یک Acropora Pelmets در کل محدوده کارائیت) یا توسط پشته جلبکی و یا کانال های موجی مشخص می شود. - مقایسه شود با: reef edge؛ reef front.

پیشنهاد کاربران

بپرس