red iron ore

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کانه آهن سرخ - رجوع شود به hematite.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] کانه آهن سرخ - رجوع شود به hematite.
معنی red iron ore، مفهوم red iron ore، تعریف red iron ore، معرفی red iron ore، red iron ore چیست، red iron ore یعنی چی، red iron ore یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف r، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف r
کلمه بعدی: red lead
اشتباه تایپی: قثی هقخد خقث
آوا: /رد یرون اره/
عکس red iron ore : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما