red hematite or hematite or hematite

تخصصی

[زمین شناسی] هماتیت سرخ - مترادفی برای هماتیت. مقایسه شود با: هماتیت قهوه ای، هماتیت سیاه

پیشنهاد کاربران

بپرس