red hematite or hematite or hematite

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] هماتیت سرخ - مترادفی برای هماتیت. مقایسه شود با: هماتیت قهوه ای، هماتیت سیاه

معنی یا پیشنهاد شما