reception area

پیشنهاد کاربران

اسم مرکبی است که در بریتانیا استفاده میشود و به معنای سالن انتظار یا محدوده انتظار معنی میدهد. در هتل ها و بیمارستانها و سایر مکان های دیگر که این چنین مکانی برای ملاقات وجود داشته باشد نیز بکار میرود. در امریکا لابی گفته میشود.
منطقه تحویل بار _ محدوده دریافت محموله
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما