reaper

/ˈriːpər//ˈriːpə/

معنی: درو گر، ماشین درو
معانی دیگر: دروگر، ماشین درو
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a machine that cuts standing grain.

- The corn had grown tall and was ready for the reaper.
[ترجمه ترگمان] ذرت بلند شده بود و برای ریپر آماده بود
[ترجمه گوگل] ذرت قد بلند شده بود و آماده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one who reaps.

جمله های نمونه

1. The painting is organized about a young reaper enjoying his noonday rest.
[ترجمه ترگمان]نقاشی در مورد یک مرد جوان در حال لذت بردن از ظهر است
[ترجمه گوگل]این نقاشی در مورد یک زوج جوان با بهره گیری از استراحت روزانه خود سازمان یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The long arm of the corporation's grim reaper is not deterred by such agoraphobic precautions.
[ترجمه ترگمان]بازوی طولانی عزرائیل از چنین اقدامات agoraphobic بیرون نمی شود
[ترجمه گوگل]بازوهای طولانی تلنگر دروغین شرکت توسط چنین اقدامات احتیاطی ناجوانمردانه ای پیش نمی آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. More zergling reinforcements arrive and kill reaper attempting to scout.
[ترجمه ترگمان]نیروی کمکی از نیروی کمکی می رسه و ریپر رو برای دیده بانی آماده می کنه
[ترجمه گوگل]تقویت کننده های زرگل بیشتر می آیند و کشته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Predator and Reaper crews use removable hard drives to load map updates and transport mission videos from one computer to another.
[ترجمه ترگمان]Predator and و Reaper از درایوهای سخت جدا شدنی برای بارگذاری به روزرسانی های نقشه و انتقال ویدیو از یک رایانه به رایانه دیگر استفاده می کنند
[ترجمه گوگل]خدمه شکارچی و ریدر از هارد دیسک های قابل جابجایی برای بارگیری نقشه ها و انتقال فیلم های ماموریت از یک کامپیوتر به دیگر استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In the autumn, a reaper was not to be hired for less than eightpence [a day, 50-75% up], plus his meals.
[ترجمه ترگمان]در پاییز، ماشین درو گری برای کم تر از eightpence [ یک روز، ۵۰ - ۷۵ درصد بالا ]، به اضافه غذایش استخدام نمی شد
[ترجمه گوگل]در پاییز، یک دروگر برای کمتر از هشت پانزده (یک روز، 50-75٪ بالا)، و همچنین وعده های غذایی اش استخدام نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. You can't forget standbys like Superman, Barbie"a grim reaper, "Halloween's traditional cast of characters always gets its do.
[ترجمه ترگمان]تو نمی تونی standbys مثل سوپرمن، باربی را فراموش کنی، بازی سنتی هالووین همیشه این کار را انجام می دهد
[ترجمه گوگل]شما نمی توانید standbys مانند Superman، Barbie'a grim reaper را فراموش کنید، بازیگران سنتی هالووین از شخصیت ها همیشه کار خود را انجام می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The "Grim Reaper" is a universal symbol of death and destruction.
[ترجمه ترگمان]The Grim نماد جهانی مرگ و نابودی است
[ترجمه گوگل]'دروغین دروغین' یک نماد جهانی مرگ و نابودی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. That leaves Reaper with pretty much one option: build up on Devourers and tech up fast.
[ترجمه ترگمان]که استفاده از Reaper را با گزینه بسیار زیادی ترک می کند: ساخت on و تکنولوژی بالا بردن سریع
[ترجمه گوگل]با استفاده از گزینه One، گزینه ی Reaper را در اختیارتان قرار می دهیم و به سرعت در حال پیشرفت هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. More zergling reinforcements arrive and kill a reaper attempting to scout.
[ترجمه ترگمان]نیروی کمکی بیشتر وارد می شه و یه دروگر رو برای دیده بانی آماده می کنه
[ترجمه گوگل]تقویت کننده های زرگل بیشتر می آیند و یک شمشیر را می کشند که تلاش می کنند تا آن را بشکافند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The Reaper is the largest of the UAV's in the U. S. arsenal with a wingspan of 84 feet, a takeoff weight of 000 pounds, a payload capacity of 000 pounds and a flight time of 36 hours.
[ترجمه ترگمان]The بزرگ ترین هواپیمای بدون سرنشین در ایالات متحده آمریکا است اس زرادخانه با طول بال ۸۴ پا، ظرفیت برخاستن of پوند، ظرفیت بار مفید of پوند و زمان پرواز ۳۶ ساعت
[ترجمه گوگل]شکارچی بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین در آرسنال U S با طول بالایی 84 فوت، وزن بالاتری از 000 پوند، ظرفیت بارگیری 1000 پوند و زمان پرواز 36 ساعت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Asked if France was in talks to buy Reaper UAVs from the U. S. -based General Atomics, Teisseire said: "All options are being studied for acquisition of medium-altitude, long-endurance UAVs beyond 20
[ترجمه ترگمان]در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه در حال مذاکره با buy Reaper از ایالات متحده است یا خیر اس -،، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت: \" همه گزینه ها برای کسب ارتفاع متوسط و بدون سرنشین با دوام بیش از ۲۰ مورد مطالعه قرار می گیرند
[ترجمه گوگل]پرسید که آیا فرانسه در حال مذاکره برای خرید هواپیماهای جنگنده ی Reaper از اتمسفر عمومی بر اساس U S است، Teisseire گفت: 'همه گزینه ها برای به دست آوردن متوسط ​​ارتفاع، UAV های طولانی مدت فراتر از 20
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The reaper leaped over a heap of cheap weapons.
[ترجمه ترگمان]ماشین درو روی توده ای از سلاح های ارزان قیمت از جا کنده شد
[ترجمه گوگل]درو برف بیش از یک پشته سلاح ارزان قیمت را پرتاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Courtesy of the not-so- Grim Reaper comes the following: south african Danie du Toit gave a lecture warning that death could occur at any time.
[ترجمه ترگمان]با کسب اجازه از the نه چندان بد، اهل آفریقای جنوبی، دوتویت هشدار داد که مرگ می تواند در هر زمانی رخ دهد
[ترجمه گوگل]متاسفانه نه تنها Grim Reaper، آفریقای جنوبی زیرکانه Danie du Toit به یک هشدار سخنرانی مبنی بر مرگ در هر زمان می انجامد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. McCormick began to make his famous reaper in a grist mill.
[ترجمه ترگمان]مک McCormick شروع کرد به ساختن reaper معروف در آسیاب بادی
[ترجمه گوگل]McCormick شروع به ساخت شمشاد معروف خود را در یک آسیاب غبار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Would you like to know when the Grim Reaper will come and get you?
[ترجمه ترگمان]دوست داری بدونی که گریم ریپر کی میاد و تو رو گیر میاره؟
[ترجمه گوگل]آیا می خواهید بدانید زمانی که Grim Reaper می آید و شما را می گیرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

درو گر (اسم)
harvestman, reaper

ماشین درو (اسم)
reaper

به انگلیسی

• angel of death (portrayed as a being in a dark robe holding a long sickle)
person or thing that reaps a harvest, harvester
a reaper is a machine that is used to cut and gather crops.
a person who cuts and gathers crops by hand is also called a reaper.

پیشنهاد کاربران

عزرائیل
فرشته ی مرگ
ماشین درو
دروگر
دستگاه درو ( کشاورزی )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما