reaction or nuclear reaction or nuclear reaction

تخصصی

[زمین شناسی] واکنش، فعل و انفعال - رجوع شود به nuclear reaction. Volcanic debris واریزه آتشفشانی - خرده سنگ آتشفشانی.

معنی یا پیشنهاد شما