rb or rubidium or rubidium

تخصصی

[زمین شناسی] روبیدیم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Rubidium - شماره اتمی :37 - وزن اتمی :85.468 - آرایش الکترونی :2-8-18-8-1 - نوع عنصر :عناصر قلیایی - گروه جدول تناوبی :1 - lA - دوره جدول تناوبی :5

معنی یا پیشنهاد شما