razak formation or razak or razak

تخصصی

[زمین شناسی] سازند آواری رازک(میوسن میانی) - در پهنه رسوبی ساختاری زاگرس قرار دارد. بُرش الگوی آن در پهلوی شمالی کوه جهرم متشکل از مارن های سُرخ رنگ، سبز تا خاکستری سیلتی با هوازدگی کم، همراه با مقداری آهک سیلتی است که به طور هم شیب در روی سازند آسماری و در زیر سازند میشان قرار دارد. مرز بالا و پایین آن در همه جا یکسان نیست.

معنی یا پیشنهاد شما