ramp generator

تخصصی

[برق و الکترونیک] مولد شیب مداری که ولتاژ جارویی را تولید می کند که مقدار آن در طول یک سیکل جارو به طور خطی افزایش می یابد، سپس در شروع سیکل بعدی ناگهان صفر می شود.

معنی یا پیشنهاد شما