rain screen

پیشنهاد کاربران

دیواره ضد باران ( یک پنل تزئینی است که از ورقه های کاغذ کرافت و رزین های مخصوص، تحت فشار زیاد ساخته می شود. دوام و مقاومت بالای مواد سازنده و همچنین چسبندگی رزین های مصرفی در آن باعث می شود تا پیوند بین صفحه های سلولزی و لایه های مختلف آن گسست ناپذیر و غیر قابل برگشت باشد. بیشترین کاربرد آن در نمای خارجی ساختمان است و مقاومت بالایی در برابر آب، بخار، ترک خوردگی و ورقه ورقه شدن دارد. )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما