radio navigation aid

تخصصی

[برق و الکترونیک] وسایل ناوبری رادیویی وسایل ناوبری که از سیگنالهای رادیویی استفاده می کنند مانند وسایل ناوبری راداری .

معنی یا پیشنهاد شما