radio link

/ˈreɪdiˌoʊˈlɪŋk//ˈreɪdɪəʊlɪŋk/

پیوند رادیویی

تخصصی

[برق و الکترونیک] ارتباط رادیویی سیستم رادیویی که کانال مخابراتی یا کنترلی بین دو نقطه معین را ایجاد می کند.

معنی یا پیشنهاد شما