radio interfermoeter

تخصصی

[برق و الکترونیک] تداخل سنج رادیویی تداخل سنجی که بسامدهای رادیویی کار می کند و برای ستاره شناسی رادیویی و ردیابی ماهواره ها به کار می رود.

معنی یا پیشنهاد شما