radio interference

تخصصی

[برق و الکترونیک] تداخل رادیویی تداخل در دریافت سیگنال رادیویی مطلوب با سیگنال رادیویی نامطلوب یا اغتشاش رادیویی.

معنی یا پیشنهاد شما