radio altimeter

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] ارتفاع سنج رادیویی - رادیو آلتی متر
[برق و الکترونیک] ارتفاع سنج رادیویی ارتفاع سنج مطلق که بر اساس بازتاب امواج رادیویی از زمین برای تعیین دامنه عمل می کند . مانند ازتفاع سنج راداری FM و ارتفاع سنج راداری پالسی .

پیشنهاد کاربران

radio altimeter ( علوم جَوّ )
واژه مصوب: فرازیاب رادیویی
تعریف: ← فرازیاب راداری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما