radiate aperture

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] روزنه پرتوی - در فسیل شناسی، دهانه پوسته فرامینیفری مرکب از شکاف های انشعابی متعدد (نظیر آنچه که در فوق رده نودوساریاسه آ دیده می شود).

معنی یا پیشنهاد شما