radianal

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] در فسیل شناسی، درون شعاع اولیه شعاع C در لاله وشان اینادونیت. این شعاع عموماً به سمت بالا و چپ به درون شعاع پشتی منتقل می شود.

معنی یا پیشنهاد شما